הודעה חשובה 

משרדי המועצה הדתית ומחלקת הנישואין יהיו בחופשה מרוכזת החל מתאריך:

יום ראשון י"ז אב תשע"ט  (18.8.2019)

נחזור לשרת אתכם אי"ה

ביום ראשון כ"ד אב תשע"ט (25.9.2019)

במקרים דחופים ניתן ליצור קשר
 
בענייני נישואין  ר' אריה ספיר הי"ו            מנהל מחלקת הנישואין      054-7717561
בענייני מקוואות  ר' יוחנן טרבלסי הי"ו         מנהל מחלקת המקוואות     054-7717655
בענייני כשרות     ר' ינון פרסיק הי"ו          מנהל מחלקת הכשרות       054-5904030