גמ"ח אבלים  

 

 

                                                                                                
 
הגמ"ח כולל:  כסאות , שולחנות, ארון קדש
פלטות לשבת, מחמים , סידורים
מערכת הגברה 
ניתן גם לסייע ברבנים שיאמרו דברי תורה  

 

      ניתן ליצור קשר עם     

  ר' אלי 054-2806168 

 

 

ושלא תדעו עוד צער
 
ניתן לתרום ציוד לארגון חשוב זה
לטובת הכלל