top_logo

מחלקת נישואין

ינון פרסיק מנהל מחלקת הנישואין-

נייד: 054-5904030

טל: 03-9051534

פקס: 03-9305741

 

 

 
 

אריה דהאן- מזכיר הרב הראשי- הרב אטיאס אשר אחראי על מחלקת הנישואין

  03-9051518 טל:

נייד : 054-8442452

פקס: 03-9051519

 

רשם נישואין- הרב יניב כהן

נייד: 050-6733902

03-9051528 :טל

 

רשם נישואין- הרב אריה ספיר

  03-9051524 טל:

נייד: 054-7717561

 

רכזת/ מזכירת מחלקת הנישואין- שירה לוי

053-7001340 נייד:

טל: 03-9051509

  
רב טהרת המשפחה- הרב רוזנברג בן ציון

לשאלות: 054-8038911

 

רב טהרת המשפחה- הרב שטרית אברהם

 לשאלות:  054-8038902

 
מדריכת כלות- הרבנית אסתר בוסקילה

נייד: 050-4654828

טל:  03-9051532