top_logo

הרב חנניה נוני שליט"א

שיעורי הרב חנניה נוני שליט"א:

 

בית הכנסת "תפארת ישראל"

שיעור קבוע בכל יום שלישי אחרי תפילת ערבית.

 

 בית הכנסת "תפארת שעריה"- ברחוב קיש

שעה לפני יציאת שבת.

 
לשאלות בהלכה ולהתיעצויות:
 
בפלאפון: 054-5649964