top_logo

מקווה גברים

הודעה לציבור הטובלים

שעות פתיחת מקווה חיים עוזר גברים

הרינו שמחים להודיע לציבור הרחב כי לאור בקשת הרבים מהטובלים:

 

שעות הפתיחה יהיו כדלקמן:

בימים א'-ה':

משעה 05:30 ועד לשעה – 09:00 -שעון חורף

המקווה יסגר בשעה 09:00 בדיוק

ובשעה 09:30 ירוקנו בורות הטבילה.

 

בערבי שבתות וחגים:

משעה 05:30 ועד לשעה 12:00-שעון חורף