top_logo

רשימת המקוואות והבלניות

שם המקוה

כתובת המקוה

טלפון במקוה

בלניות

טלפון נייד

מקוה כפר גנים

העצמאות 6

9336414

עטיה כוכבה

050-2961056

מקוה חיים עוזר

חיים עוזר 8

9344973

כהן תקוה

054-2884390

מקוה פג'ה

רמז 54

9305437

בת שבע נחבס

054-7717580

מקוה חן הצפון

שמואל הנגיד 1

9348104

ג'נט בן דוד

054-5282185

מקוה מוסטבוי

טרומפלדור 56

9226792

שרעבי רונית

054-7724916

מקוה נווה גן

אסירי ציון 13

9210463

נירה משולם

054-7724936

מקוה שעריה

השופטים 18

9324523

זמירה צברי

052-7193502

מקוה מעיין חיים

מנחם בגין 30

5716840

עטרה יאגזו

0548574220

מקוה עמישב

שבט גד 4

9324591

ויאטרק אסתר

מיכל חסן

054-3011217

054-8433268

 

 

 הודעה חשובה:

 

 

ניתן להתקשר למקווה כדי לקבוע תור רצוי משעה 18:00 - תודה על ההתחשבות 

או ניתן בלינק הבא: https://mikve-online.com/

 

 סיור וירטואלי מקווה השופטים